Epost:

Passord:

"Fem elvekraftverk"-gruppa er 5 private elvekraftverk eigd av 30 familier i Austefjorden og Bjørkeområdet i Ørsta – Volda kommunar. Årsproduksjon er på 55 GWh og sparer verda for utslepp av 40 000 tonn CO2 i året.

Aktivitets-
kalender
www.elvekraftverk.no